Stöd

Barn med behov av särskilt stöd ska alltid få det stöd de behöver.

Vi strävar efter att utbilda all vår personal så att de har kompetens att upptäcka och tolka både barns och föräldrars signaler att något inte står rätt till.

Förskolans rutiner och praxis:

  • Särskilt uppmärksamma enskilda barns behov av särskilt stöd samt planera, dokumentera och kontinuerligt följa upp arbetet.
  • Tillsammans med vårdnadshavare och specialpedagog planera och dokumentera arbetet
  • Vara goda förebilder genom att visa respekt och hänsyn mot varandra.
  • Tillsammans med barnen göra trivselregler.
  • Arbeta för att alla barn utvecklar sin empatiska förmåga.
  • Vara vaksamma över hur barn pratar med varandra och med vuxna, vilket tonläge de använder mot varandra.
  • Samtala med barnen om vad man får säga till varandra och hur man får behandla varandra.
  • Markera inför det enskilda barnet att vi inte accepterar ett negativt beteende.
  • Motverka att sätta etiketter på barn.
  • Ta barnens konflikter på allvar och ta tag i dem direkt genom samtal med de berörda barnen. Vi skuldbelägger inte barnen utan hjälper istället dem att hitta alternativa lösningar.

C Företaget Barnomsorg säkerställer att personalen har kompetens och tid till att på ett grundligt sätt implementera en plan för särskilt stöd. Planen utvärderas och vid behov revideras som en del av det kontinuerliga utvecklingsarbetet. Vi ser till att samarbetet med myndigheter och extern expertis fungerar.