Regler barnomsorg

Regler om vistelsetid och rätt till plats inom C Företagets förskolor i Uppsala kommun.

Vårdnadshavares ansvar

C Företaget har tagit över administreringen av kösystemet och rätten till plats inom C Företagets förskolor från Uppsala kommun. Du ansvarar för att rätt vistelsetid och rätt inkomstuppgift finns registrerade till C Företaget Barnomsorg.

Vilken vistelsetid har jag rätt att ha för mitt barn?

Placering och tid på förskolan styrs av skollagen. Vistelsetiden för barnet beror på sysselsättningen. Du som arbetar eller studerar har rätt till en vistelsetid som motsvarar din arbetstid och/eller studietid plus skälig restid.

För vårdnadshavare som arbetar skift eller har oregelbunden arbetstid är sysselsättningsgraden avgörande för omfattning av tid i förskolan, oavsett när arbetet utförs.

På begäran från C Företaget Barnomsorg ska vårdnadshavare kunna styrka sin arbetstid och/eller studietid.

Ändring utav vistelsetider

Om du vill ändra på er kontrakterade vistelsetid ska du meddela detta senast 30 dagar innan förändringen ska börja gälla. Ändringen utav kontrakterade vistelsetiden gör du till C Företaget via formulär som du hittar på C Företagets hemsida, du meddelar även på ert barns respektive avdelning om att ändring kommer att ske. På begäran från C Företaget kan du behöva visa upp ett arbetsgivarintyg.

Schema

Om du har samma schema varje vecka, lämnar du in detta som sedan rullar tills du lämnar in ett annat schema. Har du olika tider vecka för vecka lämnar du in för de antal veckor som du vet tiderna för. Om ni har delad vårdnad och barnet bor växelvis hos er lägger ni varsitt schema. Lämna in schema för ditt barn snarast. Givetvis får och kan du hämta ditt barn tidigare än du lämnat uppgift om, det är när tiden utökas som vi behöver ha personal utefter barnens säkerhet.

Vid lämning och hämtning

När ni lämnar och hämtar ert barn måste ni ta kontakt med berörd personal. Personalen på förskolan måste informeras om någon annan än vårdnadshavarna ska hämta ert barn. Vi lämnar aldrig ut ert barn till ngn oavsett vem som hämtar om ni inte har berättat det för personalen. Om syskon hämtar, se vår bifogade policy om detta.

Hämtning sker senast den tid som är angiven på schemat. Barnet ska alltså ha lämnat förskolan den angivna tiden. Detta för att vi planerar bemanning av personal utifrån ert barns vistelsetid enligt schema. Vid försening meddela oss i personalen i god tid innan hämtnings tid. Observera att hämtning ska ske direkt efter avslutade arbeten/studier med skälig restid. För de barn som vistas hos oss 20 timmar/vecka gäller specifika tider (se nedan).

Vid graviditetspenning

Graviditetspenning får den som har ett fysiskt påfrestande arbete eller ett arbete som den gravida inte kan utföra på grund av risker i arbetsmiljön. När graviditetspenning beviljats av försäkringskassan har den gravida rätt till samma tid i två månader och därefter 20 timmar/vecka. Om mer timmar önskas ska den gravida ansöka om detta till myndighetsenheten. Om den gravida arbetar hela vägen fram till barnets födelse har denne då rätt till barnomsorg på ordinarie schema i 30 dagar efter syskonets födelse.

Vid föräldraledighet

Du som är föräldraledig har rätt till 20 timmar vistelsetid per vecka. Dessa timmar är förlagda måndag till torsdag kl:8.45-13.45. Den nya vistelsetiden registrerar du till C Företaget och den ska börja gälla senast 30 dagar efter syskonets födelse.

Arbetssökande

Du som är arbetssökande har rätt till 20 timmar vistelsetid per vecka. Dessa timmar är förlagda måndag till torsdag kl:8.45-13.45. Den begränsade tiden träder i kraft 30 dagar efter det att du som vårdnadshavare har blivit arbetslös eller tidigare om så önskas.

Arbetssökande och har fått arbete/börjat studera. Hur snabbt får jag ändra barnets kontrakterade tid?

Om du har varit arbetssökande och behöver utöka barnets kontrakterade vistelsetid på grund av att du börjat att arbeta eller studera har du rätt att utöka barnets vistelsetid direkt.

Studerande

Om du studerar fastställs omsorgstid utifrån studie-schemat som du lämnat in dvs den tid som behövs för att kunna bedriva dina studier.

Vårdnadshavare behöver inkomma med ett studieintyg för att styrka sin rätt till plats i barnomsorg.

Jag arbetar i skift, vad gäller då?

För vårdnadshavare som arbetar skift eller har oregelbunden arbetstid är sysselsättningsgraden avgörande för omfattning av tid i förskolan, oavsett när arbetet utförs.

Får barnet vistas på förskolan när vårdnadshavare har semester eller annan ledighet?

Nej, Barn har rätt till plats inom förskola när vårdnadshavaren förvärvsarbetar, studerar, arbetssökande eller föräldraledig. När du har semester, kompensationsledig, ledig har barnet inte rätt till platsen.

Kan man byta dagar på förskolan de veckor när det infaller en ”röd” dag?

Tyvärr inte. Det är barnets ordinarie schema som gäller. Infaller en ”röd” dag på en veckodag då barnet vanligtvis går på förskolan är barnet ledigt, men kan inte komma på den lediga dagen istället.

Syskon som insjuknat. Får andra barnet vistas på förskolan?

Ja, barnet har rätt att vara på förskolan enligt ordinarie schema. Vid vissa sjukdomar är hela syskonskaran hemma. Tex vid magsjuka, vinterkräksjuka mm. Se vår sjukdomspolicy. Är ni osäkra prata med personalen på respektive avdelning.

Om vårdnadshavare är sjukskriven, får barnet vistas på förskolan?

Ja, ni har rätt att lämna ert barn på förskolan enligt det schema som ni lämnat in innan sjukskrivningen. Ni har rätt att behålla den kontrakterade vistelsetiden som ni hade innan sjukskrivningen trädde i kraft. När/om sjukpenning övergår till sjukersättning har ni inte längre rätt att lämna barnet på förskolan mer än 20 timmar/vecka mån-tors då behov av omsorg inte längre finns.

Förskolan stänger för planeringsdagar

Förskolan stänger för planeringsdagar 4 ggr/läsår. Är ni i behov av barnomsorg när dessa dagar inträffar, meddela er rektor/verksamhetsledare via mail senast 1 månad innan planeringsdagen. Detta för att rektor/verksamhetsledare ska kunna ordna barnomsorg inom C Företaget Barnomsorg denna dag. Det kan även bli i form av vikarier eller dagbarnvårdare.

Förskolan stänger för sommar/jul ledighet

Förskolorna inom C Företaget Barnomsorg har sammanslagning under veckorna 28 – 31. Om du har behov av omsorg under dessa veckor är en förskola inom C Företaget Barnomsorg öppen, de andra förskolorna har stängt. Likväl under julledighet dec/jan är det sammanslagning och en förskola är öppen. Det underlättar mycket för förskolan om de vet hur många barn som ska vara i verksamheten under sommaren/julen då flera i personalen är lediga. Så snart du vet är det bra att du informerar förskolan. Håll koll på sista svarsdatumet på ledighetslappen.

På begäran från C Företaget Barnomsorg ska vårdnadshavare kunna styrka sin arbetstid och/eller studietid.

Familjen ska ha långledigt. Har mitt barn kvar sin förskoleplats när vi kommer hem igen?

Om barnet ska vara ledig en längre tid från förskolan behöver du meddela er rektor/verksamhetsledare via mail samt skriftligen till antagningsenheten hos Uppsala Kommun. Informera även på ert barns respektive avdelning. Vid planerad frånvaro får platsen på förskolan behållas som längst i 3 månader. Under denna ledighet sker fakturering som vanligt dvs du betalar förskoleplatsen under er ledighet.

Uppsägning utav förskoleplats

Vårdnadshavare har rätt att när som helst under året säga upp plats. Uppsägningstiden är två månader. Avgift betalas under uppsägningstiden. Uppsägning krävs vid övergång från avgiftsfri plats i allmän förskola till avgiftsbelagd förskoleplats och även vid övergång från

avgiftsbelagd förskoleplats till avgiftsfri plats i allmän förskola. Barnet behåller sin plats på förskolan vid sådan övergång. Du säger upp din plats skriftligt via en blankett som du kan få av förskolan eller skriva ut från vår hemsida. Du ger blanketten till förskolan eller skickar den till C Företaget barnomsorg, Geijersgatan 34, 752 26, Uppsala.