Uppsägning av plats på förskola

Du måste skriftligen säga upp ditt barns plats i förskola

Blanketter

Uppsägning av plats förskola.pdf
Uppsägning av plats förskola.docx

Information

  • C Företaget tar in föräldraavgiften och följer kommunens maxtaxa.
  • Du måste skriftligen säga upp ditt barns plats i förskola. Uppsägningsblankett finns på C Företagets hemsida samt kan ges ut av förskolan.
  • Uppsägningstiden är 2 månader från och med när förskolan tagit emot blanketten om uppsägning. Avgiften betalas under uppsägningstiden oavsett om platsen nyttjas eller ej. Uppsägning av plats under perioden juni – augusti befriar inte från betalningsansvar om barnet återkommer till avgiftsbelagd förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg eller fritidshem före den 15 september samma år. 
  • Vid övergång till förskoleklass sägs platsen upp automatiskt den 31 Juli. Om du önskar säga upp platsen tidigare behöver du komma in med en uppsägning av plats 2 månader innan sista dagen på förskolan.

Uppsägning krävs om vårdnadshavare

  • byter mellan en förskola/familjedaghem i kommunens kö och en förskola/familjedaghem med egen kö.
  • vill avsluta sin plats p.g.a. flytt från kommunen.
  • byter mellan förskolor/familjedaghem som ingår i kommunens kö, vare sig de är fristående eller kommunala.
  • byter mellan avgiftsfri och avgiftsbelagd plats i allmän förskola (i dessa fall behåller barnet sin plats på förskolan vid övergången)

Blanketten lämnas till

Lämna blanketten till din förskola.