Hem

C Företaget Förskola

Vi erbjuder förskolor som drivs av engagerade pedagoger som värnar om barnens bästa. Vill du ställa ditt barn i kö till någon av våra förskolor?

Arbeta hos oss

Är du intresserad av att arbeta på någon av våra förskolor? Fyll i och skicka in en intresseanmälan.

Föräldraavgift

Vi tar in föräldraavgiften för de flesta av våra verksamheter i Uppsala kommun.

Uppsägning av plats

Du måste skriftligen säga upp ditt barns plats i förskola.

Läs mer om

Vårt koncept

C Företaget Barnomsorg erbjuder förskolor som drivs av engagerade pedagoger som värnar om barnens bästa. Det är en unik affärsidé som gör det möjligt för personalen på våra förskolor att driva verksamheten självständigt med ledning av C Företaget Barnomsorg. Personalen och C Företaget Barnomsorg beslutar gemensamt om verksamhetens mål och upplägg. C Företaget Barnomsorg är en kvalitetsgarant och erbjuder stöd och ett ramverk för verksamheten. Vi jobbar utifrån det kooperativa förhållningssättet, med personalen som resurs och C Företaget Barnomsorg som ansvarig huvudman.

Fem av C Företagets förskolor har tidigare drivits av föräldrakooperativ. Föräldrar som inte hinner med driften har kontaktat oss för information om hur C Företaget kan ta över ansvaret för förskolan.  Vi kommer gärna i kontakt med er och berättar mer om oss och hur en övergång går till.

Lite kort om

Vår profil

C Företaget Barnomsorg arbetar kvalitativt, vår målsättning är att alltid ha kompetent och engagerad personal som själva driver och planerar verksamheten samt att ha en hög personal-täthet. Den pedagogik vi förespråkar uppmuntrar alla barn att vara aktiva, delaktiga och ansvarstagande i ord och handling. Vi utgår från barnens behov och intressen när vi planerar och genomför arbetet så att den stimulerar och utmanar barnens utveckling och lärande. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för verksamheten. Det är C Företaget Barnomsorgs ansvar att kvalitetssäkra verksamheterna genom täta uppföljningar. Vi säkrar processen genom att se till att personalen får tillräckligt med tid för att planera den pedagogiska verksamheten och jobba med reflektioner. En återinvestering i verksamheterna sker löpande och efter behov.

Kontakta oss

Har du en fråga?