C Företaget

Förskola

Vi erbjuder förskolor som drivs av engagerade pedagoger som värnar om barnens bästa. Vill du ställa ditt barn i kö till någon av våra förskolor?

Jobba hos oss

Är du intresserad av att jobba i någon av våra förskolor? Fyll i och skicka in en intresseanmälan.

Föräldravgift

C Företaget tar in föräldraavgiften för de flesta av våra verksamheter i Uppsala kommun. Läs mer.

Våra tjänster

Vi har en helhetslösning för privat drivna förskolor. Läs mer om tjänsterna som ingår i vårt koncept.

Uppsägning av plats på förskola

Du måste skriftligen säga upp ditt barns plats i förskola.

Vårt koncept

Vårt koncept

CF Barnomsorg erbjuder förskolor som drivs av engagerade pedagoger som värnar om barnens bästa. Det är en unik affärsidé som gör det möjligt för personalen på våra förskolor att driva verksamheten självständigt med ledning av CF Barnomsorg. Personalen och CF Barnomsorg beslutar gemensamt om verksamhetens mål och upplägg. CF Barnomsorg är en kvalitetsgarant och erbjuder stöd och ett ramverk för verksamheten. Vi jobbar utifrån det kooperativa förhållningssättet, med personalen som resurs och CF Barnomsorg som ansvarig huvudman.

Fem av C Företagets förskolor har tidigare drivits av föräldrakooperativ. Föräldrar som inte hinner med driften har kontaktat oss för information om hur C Företaget kan ta över ansvaret för förskolan.  Vi kommer gärna i kontakt med er och berättar mer om oss och hur en övergång går till.

Vår profil

Vår profil

CF Barnomsorg arbetar kvalitativt, vår målsättning är att alltid ha kompetent och engagerad personal som själva driver och planerar verksamheten samt att ha en hög personal-täthet. Den pedagogik vi förespråkar uppmuntrar alla barn att vara aktiva, delaktiga och ansvarstagande i ord och handling. Vi utgår från barnens behov och intressen när vi planerar och genomför arbetet så att den stimulerar och utmanar barnens utveckling och lärande. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för verksamheten. Det är CF Barnomsorgs ansvar att kvalitetssäkra verksamheterna genom täta uppföljningar. Vi säkrar processen genom att se till att personalen får tillräckligt med tid för att planera den pedagogiska verksamheten och jobba med reflektioner. En återinvestering i versamheterna sker löpande och efter behov.

Nyheter

Nyheter