Likvärdigt bemötande

Vi anser att förskolans roll är att komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn skall kunna utvecklas rikt och mångsidigt.

Förskolans arbete med barnen sker i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen.

Det är viktigt med en god kompetensnivå hos all personal att likvärdigt bemöta alla barn och deras föräldrar. Genom regelbunden utvärdering av analys av kompetensen på arbetsplatsen, säkerställer C Företaget Barnomsorg att alla som arbetar i förskolan visar respekt och känner ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens föräldrar.

Att samarbeta gynnar barns utveckling och lärande:

 • Ansvara för att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan.
 • Fortlöpande föra samtal med barnens föräldrar om barnets trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal.
 • Ge föräldrarna möjligheter att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen.
 • Beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och genomförande av verksamheten.
 • Se till att föräldrarna blir delaktiga i utvärderingen av verksamheten
 • Ha regelbunden kompetensutveckling t ex samtal om värdegrundsfrågor.
 • Vara medvetna om vårt sätt att tala om något barn, förälder eller arbetskamrat.
 • Bemöta föräldrarna på ett respektfullt sätt vid deras dagliga besök i förskolan.
 • Vara goda förebilder genom att visa respekt och hänsyn mot varandra.
 • Tydliga gemensamma trivselregler som följs upp och utvärderas årligen och revideras vid behov.
 • Alla vuxna agerar vid otrevligt språk, konflikter eller ”skojbråk”.