Våra tjänster

Genom C Företaget kan vi erbjuda en helhetslösning med rådgivning och driftstöd till privat drivna förskoleverksamheter. Den här tjänsten har vi utvecklat för att det finns ett behov hos bl.a. föräldradrivna förskolor, där föräldrarna behöver externt stöd för att driva verksamheten i egen regi.

Driftstöd

Driftstöd innebär att C Företaget i samarbete med förskolans styrelse övertar ansvaret för driften av förskolan. I driftstödet ingår de åtaganden som styrelsen normalt tar ansvar för.

Ekonomi

Vi erbjuder ekonomisk och administrativ förvaltning för förskoleverksamheter. C Företaget kan på ert uppdrag sköta lönehantering, den löpande bokföringen, rapportering till myndigheter samt redovisning.

Rådgivning

Som ett komplement till ekonomistödet kan vi även erbjuda rådgivning i övriga förekommande frågor som handlar om att driva förskolor.

  • Stöd till styrelsen och styrelseordförande
  • Organisations- och personalfrågor
  • Pedagogik
  • Lagstiftningsfrågor
  • Kvalitetssäkringsarbete
  • Administrativt stöd
  • Workshops och utbildning för personal och chefer