Lek

Leken är ett dagligt verktyg i den medvetna pedagogiken för att främja varje barns utveckling och lärande.

Vi menar att leken medvetet ska utformas pedagogiskt för att stimulera barnens utveckling. Vi försöker se alla barn utifrån deras behov, lyssna på dem och erbjuda alla barn alla typer av lekar oavsett kön.

Förskolan jobbar mot en allt högre kompetens vad gäller musik, drama och teknik, och vi försöker att hålla jämna steg med utvecklingen.

Vi nyttjar leken för att hjälpa barnen att utvecklas:

 • Vi använder oss av positiv förstärkning genom att uppmuntra och berömma barnen när de till exempel hjälper varandra, säger snälla saker eller låter någon annan bestämma.
 • Vi lär barnen lyssna när andra pratar, t ex vid matbordet och på samlingar.
 • Barnen får lära sig att vänta på sin tur.
 • På samlingarna blir varje barn sett och uppmärksammat genom att de t ex får säga sitt namn.
 • Vi använder oss av berättelser, rollspel och drama för att öka barnens förståelse för hur andra känner och upplever olika situationer.
 • Vi vuxna är tydliga förebilder och sätter tydliga gränser.
 • Vi uppmuntrar pojkar och flickor till att utveckla intressen och förmågor utan begränsningar i de traditionella könsrollerna, t ex bygga kojor, spela fotboll, klättra, sy, duka.
 • Leken stimuleras medvetet, vilket är ett ovärderligt instrument för barns utveckling.
 • Barnen ges tillfälle att utveckla leken där någon vuxen är närvarande utan att styra.
 • Barnens fantasi och kreativitet utvecklas genom sagoberättande och stimulerande material finns tillgängligt för att stödja t.ex. rollekar och för skapande verksamhet.
 • Alla barn har en portfolio som dokumenterar barnens utveckling.