You are currently viewing Föräldraavgift för barnomsorg

Föräldraavgift för barnomsorg

Från och med november månad 2016 kommer C Företaget ta över hanteringen av föräldraavgiften för C Företagets verksamheter i Uppsala kommun, som kommunen tidigare hanterat. Föräldraavgiften är den avgift som vårdnadshavaren betalar för barnomsorgen och följer maxtaxa. Det blir ingen skillnad i kostnad för föräldrarna, utan C Företaget följer samma avgifter som kommunen tillämpar. Fakturan kommer dock se annorlunda ut och utgå från C företaget.

Ett brev har gått ut till vårdnadshavaren med information och en inkomstblankett. Den skickas in till oss så snart som möjligt så att rätt avgift kan beräknas.

För vidare information, kontakta:

Annika Hallin, 018-511711